Hop til hovedindholdet

Hørsholm Hjælper

Ordinær generalforsamling i Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm


Dato og tid

Torsdag d. 18. april 2024 kl. 17:00 til 20:00

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 11. april 2024 kl. 12:00

Sted

Selmersbo, Selmersvej 13,, 2970 Hørsholm Selmersbo
Selmersvej 13,
2970 Hørsholm

Ordinær generalforsamling i Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm


Arrangementsbeskrivelse

 

Indkaldelse til generalforsamling 2024 i

   Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholms

 

Program

Kl 17.00 Velkomst ved formand Lars Bjørck Olsen

Kl. 17.05. Inspirationsoplæg ved Direktør for Velfærd og Kultur,
Konstitueret kommunaldirektør Jan Dehn: Hørsholmstrategien  og civilsamfundet.

kl. 17.50  Lidt at spise

Kl.18.15. Generalforsamling

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Årsberetning

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

4. Fremtidige mål

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fremlæggelse af budget

7. Fastsættelse af kontingent

8.Valg til bestyrelse

9. Valg af eksternt revisionsfirma

10. Eventuelt

 

For at være stemmeberettiget skal kontingentet være indbetalt senest to uger før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Indkomne forslag og revideret regnskab fremlægges til gennemsyn for medlemmerne på Frivilligcentrets adresse 8 dage før generalforsamlingen, ligesom det findes på vores hjemmeside www.frivillighorsholm.dk

 Tilmelding til spisning er nødvendig :0)

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Hørsholm Hjælper
Tlf: +45 29262040
mail@frivillighorsholm.dk

Kontaktinformation til arrangør

Hørsholm Hjælper
Tlf: +45 29262040
mail@frivillighorsholm.dk